Prijmeme ihneď strážnika na výpomoc do supermarketu JEDNOTA v Šuranoch a Leviciach.
Podmienkou je preukaz odbornej spôsobilosti, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
Nástup ihneď.
V prípade záujmu volajte na telefónne číslo 0902 914 370.