Prednášame na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Dňa 15.12.2022 sa náš bezpečnostný konzultant Ing. Stanislav Guláš ako prednášajúci spolu s kolegami z SK-CERT, KCCKB, MIRRI SR, MF SR, Sociálnej poisťovne, UPJŠ a MICROSOFT zúčastní vedeckej konferencie "AKTUÁLNE VÝZVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 2022" na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.. Prednášať bude na tému "Sociálne [...]