Náš bezpečnostný konzultant Ing. Stanislav Guláš je tvorcom rôznych typov a druhov bezpečnostnej dokumentácie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Tá je dostupná na webovom portáli ECOLETRA.COM (platforma pre vzdelávacie materiály aj pre vysoké školy so zapojením Vedeckej rady ecoletra.com s garantovaním vedeckej, vzdelávacej a umeleckej úrovne publikácií a diel publikovaných prostredníctvom platformy ecoletra.com).

Pozn. Kliknutím na uvedené linky dobrovoľne súhlasíte s presmerovaním na webové stránky tretích strán, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko, za ktoré nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť. Pre istotu tam nezadávajte žiadne prihlasovacie údaje a uistite sa, že adresa odkazu je bezpečná.

BEZPEČNOSTNÁ DOKUMENTÁCIA