Tieto služby Vám spoľahlivo zabezpečíme v spolupráci s našou partnerskou firmou ALTECH KELCOM, s.r.o.

Kamerové systémy slúžia na sledovanie záujmových priestorov. Vo väčšej miere komerčných, no postupne sa presadzujú aj ako súčasť ochrany súkromných pozemkov a rodinných domov. Podľa požiadaviek zákazníka môžeme inštalovať systém jednoduchý s vysokým rozlíšením, alebo špeciálny (na základe špecifických požiadaviek zákazníka), bežne s nočným videním. Okrem priameho sledovania priestorov v reálnom čase je možné vykonávať aj priebežný záznam snímaného priestoru. Súčasná technika umožňuje aj tzv. vzdialený prístup, pri ktorom môže zákazník z ktoréhokoľvek miesta cez internet sledovať v reálnom čase dianie vo vlastnej firme alebo rodinnom dome vzdialenom aj tisíce kilometrov. Ak má napríklad pochybnosti o pracovnej morálke svojich zamestnancov počas svojej neprítomnosti, inštalovanie kamerového systému je výborným riešením: pocit neustálej kontroly zvýši efektivitu práce a na druhej strane je možné kedykoľvek prostredníctvom počítača alebo telefónu skontrolovať situáciu na pracovisku.

Pozor: upozorňujeme na mylný názor mnohých laikov, že kamery ochránia objekt. Kamery v žiadnom prípade neslúžia na ochranu priestorov. Priestor iba snímajú a uchovávajú záznam. Záznam môže neskôr poslúžiť ako dôkazový prostriedok.