Službu ponúkame v spolupráci s našou rodinnou obchodnou značkou DATAsec.sk.

 

Kliknutím na nadpisy sa otvorí nové okno tretej strany

 

VZOR ROZDIELOVEJ (GAP) ANALÝZY

Pre dokument kliknite na nadpis.

Rozdielová (GAP) analýza – možný návrh vzoru v editovateľnom formáte WORD je určený pre prevádzkovateľov základnej služby, ako aj pre ostatné organizácie. Dokument bol aktualizovaný v súlade s aktuálnou novelou zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dostupné na www.zakon.sk

Autor: Ing. Stanislav Guláš

 

VZOR BEZPEČNOSTNEJ POLITKY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Pre dokument kliknite na nadpis.

Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti – možný návrh vzoru v editovateľnom formáte WORD je určený pre prevádzkovateľov základnej služby, ako aj pre ostatné organizácie. Dokument bol aktualizovaný v súlade s aktuálnou novelou zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dostupné na www.zakon.sk

Autor: Ing. Stanislav Guláš

 

ECOLETRA.COM – VZORY DOKUMENTÁCIE

Pre dokument kliknite na nadpis.

Materiály a návrhy vzorov dokumentov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ISMS, QMS, EMS, EMAS online (množstvo dokumentov v editovateľnej forme). ECOLETRA.COM je platforma pre vzdelávacie materiály aj pre vysoké školy so zapojením Vedeckej rady ecoletra.com s garantovaním vedeckej, vzdelávacej a umeleckej úrovne publikácií a diel publikovaných prostredníctvom tejto platformy.

Autor: Ing. Stanislav Guláš

 

VZORY BEZPEČNOSTNEJ DOKUMENTÁCIE

Pre dokument kliknite na nadpis.

Vzory bezpečnostnej dokumentácie, metodiky a odborné materiály v kontexte minimálnych bezpečnostných opetrení kategórie I., II. a III. v súlade s požiadavkami vyhlášky č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, určené pre prevádzkovateľov základných služieb v sektore verejná správa.

Dustupné na stránkach Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Spoluautor: Ing. Stanislav Guláš

 

METODIKA ANALÝZY RIZÍK

Pre dokument kliknite na nadpis.

Metodika analýzy rizík pre uplatnenie v procesoch riadenia rizikav zmysle požiadaviek zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti spracovaná zo strany Národného bezpečnostného úradu.

 

VÝBER DODÁVATEĽA SLUŽIEB KB

Pre dokument kliknite na nadpis.

Výber dodávateľa služieb kybernetickej bezpečnosti – návod Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti pre obce a mestá v piatich krokoch.