CYBERSEC PODCASTY

INFORMAČNÁ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Službu ponúkame v spolupráci s našou rodinnou obchodnou značkou DATAsec.sk.

 

Rozprávanie o kybernetickej a informačnej bezpečnosti na SPOTIFY – o zákonoch, vyhláškach, ako aj o možných návrhoch vzorov dokumentácie v oblasti ISMS, QMS, a pod. vrátane možných návrhov vzorov rôznych dokumentov.

ROZPRÁVANIE O ZÁKONOCH A VYHLÁŠKACH

ROZPRÁVANIE O BEZPEČNOSTNEJ DOKUMENTÁCII

ROZPRÁVANIE O ISMS / QMS / EMS / EMAS

Kliknutím na obrázok sa otvorí nové okno tretej strany